ขบวนแห่เทียนเชิญชวน ชาวบางกรวยร่วมทำบุญ 7 ก.ค. 57

ติดต่อสอบถาม
เชิญร่วมทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา 9 วัด 11 ก.ค. 2557
ถวายวัด เชิงกระบือ วัดลุ่ม วัดจันทร์ วัดโพธิ์เผือก วัดสำโรง วัดกระโจมทอง วัดกล้วย วัดสวนใหญ่ และวัดวิมุติฯ

Chalard09.circle.cm

ภาพิกจรรมต่างๆ อัลบัมที่ 1//ภาพกิจกรรมต่างๆ อัลบัม 2 // วีดีโอชมรมดนตรีไทย// VDO // วีดีโออำลา
 

สมาชิก ป.5/2557
 
สานสัมพันธ์วันปิดภาค 56
พิธีไหว้ครู 57
พิธีไหว้ครู 57
 

สมาชิกห้องป.2/2557

Happy New Year 57

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป.1-3

ิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ป. 5-6